Mgr. Libor Hrubý

Diplomová práce

Evropská centrální banka - právní a ekonomické aspekty

Europen Central Bank Legal and Economic Aspects
Anotace:
Diplomová práce obsahuje vcelku podrobné vyjádření všech právních a ekonomických aspektů Evropské centrální banky, jak již je možno dovodit z názvu tématu, včetně souvislostí a návazností na jednotlivé právní normy. V práci je vcelku podrobně popsán vývoj Hospodářské a měnové unie, dále pak struktura a úkoly systému centrálních bank a Eurosystému a Evropské centrální banky. Čitatel se zde může seznámit …více
Abstract:
The diploma work contains a detailed description of all legal and economic aspects of the European Central Bank, as can be seen in the name of the topic, including the connections and relations to the individual legal standards. The diploma work describes in detail the development of the Economic and Monetary Union, as well as the structure and assignments of the system of central banks, of the Eurosystem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma