Eva Záhorská

Bakalářská práce

Knowledge management v organizáciách

Knowledge management in organisations
Abstract:
Annotation The first part, theoretical, deals with the new trends of current management - the knowledge management (knowledge). It generally defines what the knowledge management actually means, it defines its content, the essence and importance of management in current organizations, it defines a knowledge-based organization. In the next step intellectual capital, tacit and explicit dimensions of …více
Abstract:
Anotácia Prvá časť, teoretická, sa zaoberá novým trendom súčasného manažmentu – manažmentom znalostí (vedomostí). Vo všeobecnej rovine definuje, čo vlastne znalostný management znamená, definuje jeho obsah, podstatu a význam pre riadenie organizácií v súčasnej dobe, definuje znalostnú organizáciu. V ďalšom kroku je charakterizovaný intelektuálny kapitál, explicitné a tacitné dimenzie znalostí, znalostné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Milan Hudec
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management