Eva GLOGEROVÁ

Diplomová práce

Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek

Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek
Abstract:
The aim of the thesis is to track down, describe, and explain such scenes in the film Shrek which are silently passed over by the audience under the age of about ten, and on the contrary, recognized with laughter by the adult part of the audience and vice versa. The aim of the analysis is to track down the strategies of verbal humour which can be explained in terms of pragmatics and which are thus …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je identifikovat a vysvětlit takové scény z animovaného filmu Shrek, které publikum ve věku do deseti let bez povšimnutí přejde, které jsou ovšem starším publikem vyhodnoceny jako vtipné. Práce se zabývá analýzou slovního humoru, který lze vysvětlit jen za pomocí pragmalingvistiky, a který tudíž využívá složitějších myšlenkových procesů potřebných k pochopení tohoto druhu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009
Zveřejnit od: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GLOGEROVÁ, Eva. Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka pro SŠ

Práce na příbuzné téma