Eva GLOGEROVÁ

Master's thesis

Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek

Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek
Abstract:
The aim of the thesis is to track down, describe, and explain such scenes in the film Shrek which are silently passed over by the audience under the age of about ten, and on the contrary, recognized with laughter by the adult part of the audience and vice versa. The aim of the analysis is to track down the strategies of verbal humour which can be explained in terms of pragmatics and which are thus …more
Abstract:
Cílem této diplomové práce je identifikovat a vysvětlit takové scény z animovaného filmu Shrek, které publikum ve věku do deseti let bez povšimnutí přejde, které jsou ovšem starším publikem vyhodnoceny jako vtipné. Práce se zabývá analýzou slovního humoru, který lze vysvětlit jen za pomocí pragmalingvistiky, a který tudíž využívá složitějších myšlenkových procesů potřebných k pochopení tohoto druhu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2009
Accessible from:: 29. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GLOGEROVÁ, Eva. Pragmalinguistic Analysis of Humour in the Animation Fairy-Tale Movie Shrek. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teaching for Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka pro SŠ

Theses on a related topic