RNDr. Matej Pivoluska, Ph.D.

Bakalářská práce

Algoritmus hejna částic PSO a demonstrace jeho vlastností

The Particle Swarm Algorithm PSO and Demonstration of Its Properties
Abstract:
Many scientific tasks involve optimization of a set of parameters. For instance, deployment of resources in order to maximize income in economics or training neural networks to recognize images of people's faces. Numerous algorithms were proposed to solve optimization problems, some of them more successful than others. This thesis presents a relatively new optimization technique - the PSO algorithm …více
Abstract:
Množstvo vedeckých úloh zahŕňa optimalizáciu množiny parametrov. Napríklad rozmiestnenie zdrojov za účelom maximalizácie zisku v ekonomike, alebo trénovanie neurónových sietí na rozpoznávanie ľudských tvárí. Bolo navrhnutých mnoho viac alebo menej úspešných algoritmov na~riešenie optimalizačných problémov. Táto práca predstavuje jednu relatívne novú optimalizačnú techniku - algoritmus PSO, využívajúci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Hudík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky