Tomáš Zbožínek

Diplomová práce

Projekt implementace projektového řízení do společnosti Meopta-optika, s.r.o.

Project of Implementing Project Management into the Meopta - Optika, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektu optimalizace projektového řízení ve společnosti Meopta ? optika, s.r.o., která je světovým výrobcem optiky. Páce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti projektového řízení. Druhou část tvoří analýza současného stavu projektového řízení ve společnosti. Data získaná z analýzy jsou základním prvkem pro sestavení …více
Abstract:
Master thesis is concentrated on optimization project management methods into copany Meopta ? optika, s.r.o., which is a global manufacturer of precision optics. The work is dividend into three parts. The first part is focused on the theoretical knowledge of the project management. The second part includes the analysis of the current project management situation. The basic element of the third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zbožínek, Tomáš. Projekt implementace projektového řízení do společnosti Meopta-optika, s.r.o.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe