Henrich Horváth

Bakalářská práce

Analýza úzkych miest v spoločnosti Doka Drevo, s.r.o.

Analysis of Production Bottlenecks at the Company DDS, Ltd.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je odhalit a zanalyzovat úzká místa ve společnosti DOKA Drevo, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou pomocí odborné literatury zpracovány informace z oblasti plánování, štíhlé výroby, jakožto i postupy a nástroje pro odstranění úzkých míst. Praktická část se zabývá konkrétní situaci podniku řešenou na základě výsledků …více
Abstract:
The aim of Bachelor thesis was to reveal and analyze bottlenecks at the company DOKA Drevo, Ltd. The Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In theoretical part I have elaborated main information aboutproduction planning, lean manufacturing, as well as basic data how to eliminate / remove bottleneck in process. Practical part deals with particular situation in company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014
Zveřejnit od: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Šišková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horváth, Henrich. Analýza úzkych miest v spoločnosti Doka Drevo, s.r.o. . Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe