Bc. Markéta Kropíková

Diplomová práce

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku

Motivational tools and their impact on work performance of employees in the company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivačních nástrojů a jejich vlivu na pracovní výkon zaměstnanců v podniku. Cílem práce je na základě provedených analýz vyhodnotit efektivitu stávajícího motivačního systému společnosti Gemtek.CZ, s.r.o. a navrhnout doporučení pro jeho větší účinnost. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení motivace, jejích zdrojů, typů a její srovnání se stimulací …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of motivational tools and their influence on the work performance of employees in the company. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of the existing incentive system of Gemtek.CZ, s.r.o. and to suggest recommendations for its greater efficiency. The theoretical part focuses on the definition of motivation, its sources, types and its comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní