Bc. Markéta Kropíková

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku

Motivational tools and their impact on work performance of employees in the company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivačních nástrojů a jejich vlivu na pracovní výkon zaměstnanců v podniku. Cílem práce je na základě provedených analýz vyhodnotit efektivitu stávajícího motivačního systému společnosti Gemtek.CZ, s.r.o. a navrhnout doporučení pro jeho větší účinnost. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení motivace, jejích zdrojů, typů a její srovnání se stimulací …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of motivational tools and their influence on the work performance of employees in the company. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of the existing incentive system of Gemtek.CZ, s.r.o. and to suggest recommendations for its greater efficiency. The theoretical part focuses on the definition of motivation, its sources, types and its comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Helena Pleskotová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní