Michaela PEČEŇOVÁ

Bakalářská práce

Žurnalistické titulky v denících Mladá fronta Dnes a Blesk a jejich komparace

Headlines used in daily newspaper Mladá fronta Dnes and Blesk and their comparison
Anotace:
Obsahem této práce jsou titulky užívané v Mladé frontě DNES a deníku Blesk. Cílem práce je identifikovat, jaké typy titulků se vyskytují v českých denících a jejich následné porovnání. Práce je primárně zaměřena na titulky vyskytující se v červencových vydáních Mladé fronty DNES a deníku Blesk z roku 2013.
Abstract:
The content of this thesis are headlines used in Mladá Fronta DNES and daily Blesk. The aim of this thesis is identification of headlines which are used in Czech daily press and their after comparison. The thesis is primarily focused on headlines used in July editions of Mladá fronta DNES and daily Blesk in year 2013.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEČEŇOVÁ, Michaela. Žurnalistické titulky v denících Mladá fronta Dnes a Blesk a jejich komparace . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta