Bc. Veronika Břečková

Diplomová práce

Rekonstrukce změn ekologických podmínek v zazemněné nádrži Hybkaňa podle pakomárovitých

Reconstruction of ecological changes in a filled Hybkaňa lake according chironomids
Anotace:
Práce se zabývá paleoekologickými rekonstrukcemi změn klimatu a jezerního prostředí dle záznamů subfosilních společenstev pakomárů. Pakomárovití (Chironomidae – Diptera) jsou nejčastěji využíváni zejména pro rekonstrukci průměrné červencové teploty vzduchu, ale využívají se také jako proxy pro rekonstrukce dalších proměnných jako např. pH, koncentrace kyslíku, typ substrátu dna, hloubka vody nebo trofický …více
Abstract:
The thesis deals with paleoecological reconstructions of climate and lake environment changes using subfossil chironomid records. Chironomidae (Chironomidae - Diptera) are frequently used mainly for mean July air temperatures reconstructions, but can also be used for reconstructing other variables such as pH, oxygen concentration, substrate type, water depth or trophic status. To date, a large number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta