Theses 

Zahraniční zaměstnanci v ČR – Bc. Petra Červenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B

Bc. Petra Červenková

Diplomová práce

Zahraniční zaměstnanci v ČR

Foreig Workers in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na současnou problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. Obsahem jsou základní teoretické informace, kde jsou vymezeny základní pojmy. Dále je zde definován trh práce, nezaměstnanost a související legislativa. Studentská práce se rovněž zaměřuje na podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků a také je zaměřena na vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Hlavním cílem práce je vytěžit a analyzovat názory obyvatel České republiky na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, a to pomocí dotazníkového šetření mezi veřejností.

Abstract: The diploma thesis is focused on current issues connected to employing of foreigners in the Czech Republic. The content are the basic theoretical information where are explained the elemental concepts. Further is there defined the labour market, unemployment and related legislation. This student work is also focused on conditions of employment of foreigners, admission and stay of foreigners in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to extract and analyze opinions of the Czech citizens about problems related to employing of foreigners in the Czech Republic through questionnaire among the public.

Klíčová slova: Cizinec, trh práce, migrace, pracovní povolení, pobyt

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz