Vít KAŠKA

Bachelor's thesis

Dopady rezidenční suburbanizace na venkovské komunity Ústeckého kraje

Impacts of residential suburbanization on rural communities in Usti region
Anotácia:
Tato práce se zabývá suburbanizací v Ústeckém kraji. Teoretická část popisuje historický vývoj suburbanizace, aktuální situaci a její dopady v oblasti sociální, ekonomické a ekologické, zvláště kdy budovaní dramaticky zasahuje do krajiny a jejího charakteru. Hlavním tématem jsou změny ve venkovských obcích. V této práci budou použita statistická data z dostupných zdrojů. Důraz bude kladen na venkovské …viac
Abstract:
This work deals with suburbanization in the Ústí region. The theoretical part describes the historical development of suburbanization to the current situation and its repercussions in the social, economic and ecological especially when the building is hit by a massive landscape and its character. Focusing on changes in rural communities. In this work will be used statistical data from available sources …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vladan Hruška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠKA, Vít. Dopady rezidenční suburbanizace na venkovské komunity Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta