Nikola Konečná

Bakalářská práce

Analýza ziskovosti poskytovaných služeb pomocí vícestupňové kalkulace variabilních nákladů

Analysis of a Profitability of Provided Services Using Multi-Step Variable Costing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ziskovosti poskytovaných služeb pomocí vícestupňové kalkulace variabilních nákladů a to konkrétně ve společnosti Interhotel Moskva a.s. Společnost se zabývá poskytováním různých druhů služeb. Dále práce využije teoretické poznatky ke klasifikaci nákladů a poté analýze ziskovosti. V neposlední řadě práce vychází z provedených analýz a navrhuje doporučení pro …více
Abstract:
This bachelor thesis will analyse the profitability of the different types of services provided in the Interhotel Moskva a.s by a multi-step variable costing method. The first part of thesis will theoretically examine the classification of costs and profitability analysis. The second part will focus on analysing the costs and profits of the company. Finally, this bachelor thesis will suggest a recommendation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Nikola. Analýza ziskovosti poskytovaných služeb pomocí vícestupňové kalkulace variabilních nákladů. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe