Mgr. Michal Buchta

Bakalářská práce

Homosexualita: biologie versus volba

Homosexuality: Biology versus Choice
Anotace:
Tato práce se věnuje nastínění problematiky diskurzu homosexuality v kontextu dnešní euro-americké společnosti, zejména názorový střet mezi diskurzem biologie a volby. Cílem je identifikovat argumenty, které jednotliví mluvčí diskurzů využívají a možnosti, které tyto argumenty naznačují pro budoucí vývoj. Důraz je kladen zejména na kontrast obou typů promluv, který je ilustrován na historickém vývoji …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at addressing and examining important issues related to a discourse upon homosexuality within the context of contemporary Euro-American society, in particular conflicting opinions regarding the biological discourse upon homosexuality and the discourse upon homosexuality as a choice. The thesis is designed to identify central arguments advanced by individual representatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma