Martina MASOPUSTOVÁ

Master's thesis

Gender Bending in the Society after the First World War

Gender Bending in the Society after the First World War
Abstract:
This thesis is focused on the period after the First World War, which is generally called the Roaring Twenties. The first part of this thesis describes generally the Roaring Twenties and its economical and technological development and cultural life. The second part concentrates on the particular changes regarding with women of this period. This part describes changes in fields such as work force, …more
Abstract:
Tato práce je zaměřena na období po první světové válce, které je obecně nazývané bouřlivá dvacátá léta. První část práce popisuje obecně dvacátá léta dvacátého století, jejich ekonomický a technologický vývoj a kulturní život. Druhá část se zaměřuje na změny související se změnou osobnosti žen tohoto období. Tato část popisuje zapojení žen v pracovní síle, jejich boj za volební právo, ale také jejich …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: William Bradley Vice, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MASOPUSTOVÁ, Martina. Gender Bending in the Society after the First World War. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/