Bc. Aneta Horáková

Bakalářská práce

Kvalita vztahu mezi sourozenci a juvenilní delikvence

Sibling relationship quality and juvenile delinquency
Anotace:
Bakalářská práce „Kvalita vztahu mezi sourozenci a juvenilní delikvence“ se zabývá analýzou vztahů mezi sourozenci a jejich konsekvenci v souvislosti s juvenilní delikvencí z pohledu delikventa. Cílem práce je klasifikace percipovaných sourozeneckých vztahu a posouzení jejich souvislosti s prevalencí delikvence. Úvodní část práce je věnována rizikovým faktorům chování a kategorizaci delikventních činů …více
Abstract:
Bachelor thesis “Sibling relationship quality and juvenile delinquency” is analyzing the sibling relationships and their consequences in context of juvenile delinquency. The aim of the study is to classify observed sibling relationships and explore their coherence with prevalence of delinquency. First part of the thesis is dedicated to risky behavior aspects and classification of delinquency acts. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Vášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma