Bc. Eva KŘENKOVÁ

Master's thesis

Role supervizora v rámci krizového řízení

The Role of Supervisor in the Crisis Management
Abstract:
Teoretickou část práce věnuji krizovému řízení a integrovanému záchrannému systému, jejich organizaci, jednotlivým složkám a systému jejich řízení. Dále se zde zabývám kapitolou supervize. A to její funkcí, průběhem, rolí a pozicí supervizora a supervidovaného. V první části práce zmiňuji také mediaci a debriefing, jako možné alternativy supervize. V praktické části práce jsem si za cíl výzkumu stanovila …more
Abstract:
The theoretic part of my dissertation is devoted to the management by crisis and the integrated salvage system, their organization, single components and system of their management. Farther I occupy here with the chapter of supervision, namely with its function, course, role and position of supervisor and supervider. In the first part of my dissertation I mention a mediation and debriefing too as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2009
Accessible from:: 27. 5. 2009
Identifier: 12849

Thesis defence

 • Date of defence: 23. 6. 2009
 • Supervisor: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘENKOVÁ, Eva. Role supervizora v rámci krizového řízení. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses wgj6mt wgj6mt/2
21/8/2009
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21/8/2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.