Bc. Eva Tůmová

Master's thesis

Impact of crude oil price on macroeconomic indicators in major oil producing countries

Vliv cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele v zemích produkujících ropu
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá vliv kolísání cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele na vzorku čtyřech vybraných zemí produkujících ropu. Práce předkládá obecný přehled vývoje cen ropy i její produkce a také detailnější analýzu testovaných zemí z pohledu produkce, spotřeby a obchodu s touto komoditou. S využitím ekonometrického programu Gretl a metod VAR(p), Grangerovy kauzality a Impulse Response grafů …viac
Abstract:
The diploma thesis investigates the effect of oil price fluctuations on selected macroeconomic indicators for a set of four oil-producing countries. It provides a general overview of the development in oil prices as well as the oil production and presents a more thorough analysis of the oil production, consumption and trade in the selected countries. It utilizes the methods of Vector Autoregression …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta