Bc. Hana Sladká

Diplomová práce

Rekvalifikace v dalším vzděláváni dospělých, úloha v OU a SOU

Retraining in other adult education, the role of the OU a SOU
Anotace:
Diplomová práce „Rekvalifikace v dalším vzdělávání dospělých, úloha v OU a SOU“ pojednává o oblasti celoživotního vzdělávání. Vymezuje otázky andragogiky, současné situace ve vzdělávání dospělých, nezaměstnanosti, rekvalifikace, zdůrazňuje didaktický proces včetně forem i metod vzdělávání dospělých a role pedagoga. Zmiňovány jsou aktuální trendy při celoživotním učení, klíčové kvalifikace, kompetence …více
Abstract:
Diploma thesis „Retraining in other adult education, the role of the OU a SOU” deals with the field of lifelong education. It determines the questions of adult education, the present situation of further education, unemployment, retraining and emphasizes a didactic process including forms and methods of further education and the role of the pedagogue. It mentions current trends of lifelong education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Čadílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby