Lukáš KUBÍČEK

Bakalářská práce

Dotazníkový průzkum: Zhodnocení faktorů ovlivňujících výkony studentů Úvodu do studia jazyka

Questionnaire survey: Assessment of factors influencing performance of Introduction to Linguistics students
Abstract:
This bachelor thesis is describing creation and results of a questionnaire, that servers as a tool for mapping self-evaluation of Introduction to linguistics students. It compares this self-evaluation with student's real test results and draws conclusions concerning their attitude to the course and available study materials based on the asked questions.
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje tvorbu a výsledky dotazníku, jehož pomocí mapuje úspěšnost sebehodnocení studentů předmětu Úvod do studia jazyka. Toto sebehodnocení porovnává s jejich reálnými výsledky testů a vyhodnocuje závěry týkající se jejich přístupu k danému předmětu a dostupným studijním materiálům na základě položených otázek.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČEK, Lukáš. Dotazníkový průzkum: Zhodnocení faktorů ovlivňujících výkony studentů Úvodu do studia jazyka. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta