Mgr. Bc. Ivica Barthová

Bachelor's thesis

Veda v umení, umenie vo vede: Éra tretej kultúry

Science in art, art in science: The Third culture era
Abstract:
Bachelor thesis Science in Art, Art in Science: The Third culture era focuses on contemporary art based on scientific knowledge and using new technologies and nature in the context of the new third culture, which was predicted by C. P. Snow in 1959. Its leaders are scientists and artists collaborating on joint projects. The aim of this work is to highlight historical aspects of the art leading to the …more
Abstract:
Bakalárska práca Veda v umení, umenie vo vede: Éra tretej kultúry skúma súčasné umenie opierajúce sa o vedecké poznatky a využívajúce nové technológie a živú prírodu v kontexte novo-vznikajúcej tretej kultúry, ktorú už v roku 1959 predpovedal C. P. Snow, a ktorej predstavitelia sú vedci a umelci kolaborujúci na spoločných projektoch. Cieľom práce je poukázať na historické aspekty v umení, ktoré viedli …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Martina Ivičič
  • Reader: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta