Bc. Jana Lehkoživová

Master's thesis

Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Proposal of Project for the Introduction of Controlling in the Company Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Abstract:
Cílem této diplomové práce je návrh projektu zavedení controllingu do společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. Absence controllingu v této společnosti byla podnětem k výběru tohoto tématu. Práce je rozdělena do tří částí: teoretická část, praktická část a projektová část. V teoretické části budou popsány základní pojmy týkající se oblasti controllingu, z nichž bude vycházet praktická část. …more
Abstract:
The aim of this thesis is Proposal of Project introduction of controlling in the into the com-pany Kroměřížské technické služby, s.r.o. The absence of controlling in this company prompted the selection of this topic. The thesis is divided into three parts: the theoretical part, the practical part and project part. The theoretical part will describe the basic concepts of con-trolling, from which the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lehkoživová, Jana. Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe