Patrik Buček

Bakalářská práce

Vztah sociální pedagogiky a sociální práce z hlediska realizace profese

Relationship between Social Pedagogy and Social Work in Terms of the Realization of the Profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu sociální pedagogiky a sociální práce. V teoretické části pojednává o historii a současnosti sociální pedagogiky problematice vztahu sociální pedagogiky a sociální práce a těchto dvou profesí a následně i o profesi sociálního pedagoga a sociálního pracovníka. V praktické části zjišťujeme názory studentů sociální pedagogiky a soci-ální práce na vztah těchto …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematics of the relationship between social pedagogy and social work. The theoretical part is about the history and present of social pedagogy, the problematics of the relationship between social pedagogy and social work and these two professions and sub-sequently also describing profession of social educator and social worker. In the practical part we find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buček, Patrik. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce z hlediska realizace profese. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe