Bc. Stanislav Šebesta

Bachelor's thesis

Pronunciation errors specific of Japanese speakers of English

Pronunciation errors specific of Japanese speakers of English
Abstract:
Tato práce se zabývá výslovností angličtiny Japonských rodilých mluvčích. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje kontext Japonského jazyka a jazykového vzdělávání v Japonsku. Druhá část jakou roli hraje pečlivá výslovnost v komunikaci, především pak jaký sociální status propůjčuje jejímu uživateli. Třetí část se zaměřuje na porovnání dvou fonetických systémů – jak Angličtiny, tak Japonštiny …more
Abstract:
The present thesis deals with the pronunciation of English of Japanese native speakers. I tis divided into four sections. The first section discusses the context of Japanese language and Japanese language education. The second section discusses the role of pronunciation in communication; predominantly the social status it holds. The third section compares two different sound systems – that of English …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Fišerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta