Bc. Matúš Melicherčík

Bakalářská práce

Vliv specifik železniční dopravy na konkurenci na trhu dopravních služeb

The influence of specifics of rail transport on the competition in the market of transport services
Abstract:
In the thesis there will be performed analysis of transfer service market based on microeconomic theory. On this basis will be performed case study – rail transport in Slovak Republic; comparison of operation RegioJet and ZSSK. There will be evaluation of specifics impact on competition in the end of work
Abstract:
V práci bude prevedená podrobná analýza trhu služieb osobnej železničnej dopravy na základe mikroekonomickej teorie. Na tomto základe bude prevedená analýza prípadovej štúdie – odvetvie osobnej železničnej dopravy v Slovenskej republike; bude prevedená komparácia fungovania firiem ZSSK a RegioJet. Záverom práce bude vyhodnotenie vplyvu špecifík železničního odvetvia na utváranie trhu dopravných služieb
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta