Barbora Dolanská

Master's thesis

E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company

E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company
Abstract:
Internet, silné a rychle se vyvíjející médium, nabízí širokou škálu příležitostí pro podnikatele k tomu, aby zde prováděli online marketingové aktivity nebo zde prodávali své produkty či služby. Vzhledem k tomu, že interakce mezi prodejci a odběrateli je v online světě nepřímá, je nutné, aby bylo možné vyhodnotit účinnost a úspěch online obchodních aktivit. V případě jakýchkoli problémů nebo nedostatků …more
Abstract:
Internet as a strong and fast evolving medium provides a wide range of opportunities for businessmen to conduct online marketing activities or sell their products or services. As the interaction among sellers and purchasers is indirect in online world, it is necessary to be able to evaluate the effectiveness and success of online business activities. In case of any problems or shortages, it is crucial …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2017
  • Supervisor: Petr Král
  • Reader: Marija Zlatić

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71171

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities