Mengying Guo

Bachelor's thesis

Evaluation of the Financial Performance of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing

Evaluation of the Financial Performance of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční výkonnost společnosti Lufthansa od roku 2014 do roku 2018 a stanovit optimální způsob financování. Při zpracování mého tématu budou uvedeny odborné znalosti finanční výkonnosti a budou analyzovány případové studie. Znalosti a případy budou sloučeny a zjišťovány pravidla, jak hodnotit finanční výsledky společnosti a financování. Po konfrontaci s teoretickou …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to evaluate the financial performance of Lufthansa from 2014 to 2018 and set the optimal way of financing. In the processing of my topic, professional knowledge of the financial performance will be indicated, and case studies will be analysed. Knowledge and cases will be combined and find out the rules how to assess the financial performance of company and financing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration