Mengying Guo

Bakalářská práce

Evaluation of the Financial Performance of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing

Evaluation of the Financial Performance of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční výkonnost společnosti Lufthansa od roku 2014 do roku 2018 a stanovit optimální způsob financování. Při zpracování mého tématu budou uvedeny odborné znalosti finanční výkonnosti a budou analyzovány případové studie. Znalosti a případy budou sloučeny a zjišťovány pravidla, jak hodnotit finanční výsledky společnosti a financování. Po konfrontaci s teoretickou …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to evaluate the financial performance of Lufthansa from 2014 to 2018 and set the optimal way of financing. In the processing of my topic, professional knowledge of the financial performance will be indicated, and case studies will be analysed. Knowledge and cases will be combined and find out the rules how to assess the financial performance of company and financing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní