Mgr. Ivana Mokrá

Bakalářská práce

Akcesorické minerály z gabra na Špičáku u Deštného (Orlické hory)

Accessory minerals from gabro at Špičák hill (Deštné, Orlické hory Mts.)
Abstract:
This thesis deals with the accessory minerals in the pyroxene-amphibolic gabbro at Špičák hill (Orlické hory Mts), which is enriched in ilmenite, and therefore one of the titanium richest rocks in the Czech Republic. There are two samples from the gabbro of Špičák which have been studied: sample number 1 − leucocratic very coarsed-grained development of the gabbro and sample number 2 − melanocratic …více
Abstract:
Tato práce se zabývá akcesorickými minerály v pyroxenicko-amfibolickém gabru na Špičáku (Orlické hory), které je bohaté na ilmenit, a proto jedno z nejbohatších hornin na titan v České republice. Byly zde studovány dva vzorky gabra ze Špičáku: vz. 1 – leukokrátní velmi hrubozrnný vývoj gabra, vz. 2 – melanokrátní středně zrnitý vývoj. Ve vz. 1 byly nalezeny akcesorické minerály: ilmenit, titanit, zirkon …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta