Theses 

Marketingový mix podniku – Matyáš Brandejs

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Matyáš Brandejs

Bakalářská práce

Marketingový mix podniku

Marketing mix of an enterprise

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením marketingové mixu podniku TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. s bližším přihlédnutím k pobočce informačního centra tohoto podniku. V teoretické části je vysvětlen samotný pojem marketingový mix. Dále je tato část zaměřena na popis jednotlivých nástrojů marketingového mixu. V praktické části je zpočátku identifikován podnik TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. Poté je proveden marketingový výzkum, tedy vnitřní a vnější prostředí firmy, po kterém jsou následně analyzovány nástroje marketingového mixu podniku. Výsledkem práce je vyhodnocení analyzovaných nástrojů mixu s cílem navrhnout na základě šetření nové postupy při tvorbě nového marketingového mixu.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the evaluation of the current marketing mix of the enterprise TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. An information center, which is the office of the company, is considered principally. First, there is an explanation of marketing mix in general. Secondly, the instruments of a marketing mix are described. The practical part begins with the profile of the company, followed by the marketing environment. In addition to this, there are instruments of the marketing mix of TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. analyzed. The outcome of the thesis is to suggest a new marketing mix after the analyzation of the current marketing mix.

Klíčová slova: mix marketingový, marketing, SWOT analýza, infocentrum, skály

Keywords: marketing mix, marketing, SWOT analysis, tourist information center, rocks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz