Theses 

Marketingový mix podniku – Matyáš Brandejs

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Matyáš Brandejs

Bachelor's thesis

Marketingový mix podniku

Marketing mix of an enterprise

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením marketingové mixu podniku TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. s bližším přihlédnutím k pobočce informačního centra tohoto podniku. V teoretické části je vysvětlen samotný pojem marketingový mix. Dále je tato část zaměřena na popis jednotlivých nástrojů marketingového mixu. V praktické části je zpočátku identifikován podnik TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. Poté je proveden marketingový výzkum, tedy vnitřní a vnější prostředí firmy, po kterém jsou následně analyzovány nástroje marketingového mixu podniku. Výsledkem práce je vyhodnocení analyzovaných nástrojů mixu s cílem navrhnout na základě šetření nové postupy při tvorbě nového marketingového mixu.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the evaluation of the current marketing mix of the enterprise TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. An information center, which is the office of the company, is considered principally. First, there is an explanation of marketing mix in general. Secondly, the instruments of a marketing mix are described. The practical part begins with the profile of the company, followed by the marketing environment. In addition to this, there are instruments of the marketing mix of TEPLICKÉ SKÁLY, s.r.o. analyzed. The outcome of the thesis is to suggest a new marketing mix after the analyzation of the current marketing mix.

Keywords: mix marketingový, marketing, SWOT analýza, infocentrum, skály

Keywords: marketing mix, marketing, SWOT analysis, tourist information center, rocks

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 05:57, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz