Bc. Lukáš Kovačík

Diplomová práce

Automobilový průmysl v evropském prostoru - vývojové trendy a perspektivy

Automotive Field in the European Market - Developments and
Anotace:
Předmětem diplomové práce, „Automobilový průmysl v evropském prostoru – vývojové trendy a perspektivy“, je analýza podílu přidané hodnoty automobilového průmyslu jednotlivých členských států na celkové přidané hodnotě automobilového průmyslu Evropské Unie a popsání vývojových trendů a perspektiv v této oblasti. Cíl práce vyžaduje rozebrání několika ukazatelů, které přímo nebo nepřímo přidanou hodnotu …více
Abstract:
The purpose of the submitted thesis „Automotive Field in the European Market - Developments and perspectives“ is an analysis of the share of value added automotive national total value added in the automotive industry of the European Union and describe trends and prospects in this field. Objective of the work requires the dismantling of several indicators, which directly or indirectly to value added …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta