Lukáš FERKL

Bakalářská práce

Univerzální USB programátor pro mikroprocesory

Universal USB programmer for microprocessors
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a praktickou realizaci univerzálního USB programátoru pro 8-bitové mikroprocesory Atmel AVR a Microchip PIC. Poukazuje na možnosti využití mikroprocesor s integrovaným USB modulem v kombinaci s virtuálním sériovým portem.
Abstract:
The bachelor thesis presents the design and practical realization of the universal USB programmer for 8-bit microcontrollers Atmel AVR and Microchip PIC. It refers to possibilities of use of microcontroller with integrated USB module in combination with a virtual serial port.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2012
Zveřejnit od: 3. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Čermák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FERKL, Lukáš. Univerzální USB programátor pro mikroprocesory. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace