Bc. Petra Vítečková

Diplomová práce

Komentovaný překlad částí románu Cizinka (Inostranka) od Sergeje Dovlatova

An annotated translation of parts of the novel A Foreign Woman ( Inostranka) by Sergei Dovlatov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komentovaným překladem částí románu Cizinka od oblíbeného ruského autora Sergeje Dovlatova. V teoretické části se věnuje jak obecné definici překladu, tak problematice překladu uměleckého. Taktéž se v ní nachází spisovatelova biografie a souhrn jeho tvorby. Praktická část zahrnuje překlad a komentář k jednotlivým překladatelským řešením.
Abstract:
Given thesis, called "An annotated translation of parts of the novel A Foreign Woman (Inostranka) by Sergei Dovlatov" aims to describe general definition of the terms "translation" and "literary translation". It also includes the author’s biography and summary of his works. The practical part contains the translation of several parts of the above mentioned novel with commentary to particular translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta