Jan KOŠAŘ

Bakalářská práce

Kolmost stojanů horizontálních vyvrtávaček

The Frame verticality of the horizontal drills
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje zpracování procesu výroby, montáže a měření stojanů univerzálních vyvrtávaček. Je zde řešena problematika nežádoucích změn teploty uvnitř montážní haly.
Abstract:
The thesis comprises the processing of the production process, assembly and measurement of universal columns boring machines. There is a solved problem of adverse changes in temperature inside the assembly hall.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠAŘ, Jan. Kolmost stojanů horizontálních vyvrtávaček. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Zabezpečování jakosti