Mgr. Eva Brhelová, Ph.D.

Disertační práce

Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou

Molecular typing of multidrug resistant bacteria causing infections in patients with hematological malignancies
Anotace:
Úvod: Závažnou komplikací léčby, u imunokompromitovaných pacientů často život ohrožující, jsou bakteriální infekce. Správné a rychlé určení původce infekce a jeho typizace je proto zásadní pro rychlé protiepidemické opatření a zahájení cílené terapie. Cíle: Cílem disertační práce bylo optimalizovat rychlé a cenově dostupné molekulárně typizační metody využitelné pro prospektivní typizování bakterií …více
Abstract:
Introduction: Bacterial infections pose a significant and, as is frequently the case, life-endangering threat in treatment of immunocompromised patients. Therefore, it is imperative that the cause of such an infection be determined as well as typed correctly and expeditiously so as to ensure quick anti-epidemic measures are taken and targeted therapy is initiated. Goals: This thesis seeks to optimize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 10. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jana Diatková, Ph.D., Mgr. Helena Juřicová, Ph.D., doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma