Bc. Michaela JEKLOVÁ

Diplomová práce

Aktivizační výukové metody ve výuce výchovy ke zdraví

Activation teaching methods in education to health
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví. Teoretické poznatky jsou soustředěny do 3 kapitol, ve kterých se zabýváme samotnou výchovou ke zdraví v RVP, klasifikací výukových metod a aktivizačními výukovými metodami podrobněji. Metodika práce nás obohacuje o poznatky výzkumného šetření, které proběhlo formou dotazníků, na základě uskutečněných aktivizačních metod ve …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is activation methods in the teaching of health education. The theoretical part is dividend into 3 chapters, in which we deal with health education in RVP, classification of teaching methods and activation methods in more detail. The methods of this thesis enriches us with knowledge of the research which was done by the questionnaires. The results of the research showed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEKLOVÁ, Michaela. Aktivizační výukové metody ve výuce výchovy ke zdraví. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.