Bc. Michaela JEKLOVÁ

Master's thesis

Aktivizační výukové metody ve výuce výchovy ke zdraví

Activation teaching methods in education to health
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví. Teoretické poznatky jsou soustředěny do 3 kapitol, ve kterých se zabýváme samotnou výchovou ke zdraví v RVP, klasifikací výukových metod a aktivizačními výukovými metodami podrobněji. Metodika práce nás obohacuje o poznatky výzkumného šetření, které proběhlo formou dotazníků, na základě uskutečněných aktivizačních metod ve …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is activation methods in the teaching of health education. The theoretical part is dividend into 3 chapters, in which we deal with health education in RVP, classification of teaching methods and activation methods in more detail. The methods of this thesis enriches us with knowledge of the research which was done by the questionnaires. The results of the research showed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEKLOVÁ, Michaela. Aktivizační výukové metody ve výuce výchovy ke zdraví. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.