Bc. Markéta Jančíková

Bachelor's thesis

Návrh komunikační strategie ve firmě WC Help s.r.o.

Proposal for communication strategy in WC HELP, Ltd.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie ve firmě WC HELP s.r.o.“ je analyzovat současný stav komunikačních aktivit této společnosti a navrhnout doporučení pro tvorbu nové komunikační strategie firmy. Návrh komunikační strategie by měl napomoci k rozšíření aktivit firmy do další oblasti, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a zvýšit firemní zisky.
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis „Proposal for communication strategy in WC HELP, Ltd.“ is to analyze the current state of the communication activities in this company and to propose recommendations for the creation of a new communication strategy. The proposal for communication strategy should help to expansion of the company's activities in other areas, improving the quality of services and increasing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Martin Duspiva

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting