Helena MAŇASOVÁ

Bachelor's thesis

Národohospodářské agregáty a jejich využití

Economical aggregates and their usage
Abstract:
Cílem bakalářské práce je komparace metod výpočtů makroekonomických agregátů, především HDP, a doplnění jeho nedostatků alternativními ukazateli. V práci jsou nejprve určeny nedostatky, které obsahuje HDP. Dále je zobrazena historie a rozdělení alternativních ukazatelů a jsou analyzovány tři vybrané alternativní ukazatele. V praktické části jsou následně tyto ukazatele mezi sebou porovnávány s cílem …more
Abstract:
The aim of this thesis is a comparison of macroeconomics aggregates calculation methods, especially GDP, and completion of its imperfection by alternative indicators. First of all there are specified inadequacies which are contained in GDP. The history and distribution of alternative indicators are shown and three chosen alternative indicators are analysed thereafter. Those indicators are subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇASOVÁ, Helena. Národohospodářské agregáty a jejich využití. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses whdq32 whdq32/2
2/5/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2012
Bulanova, L.
3/5/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.