Tereza BOGACZOVÁ

Diplomová práce

Tělesná zdatnost žáků 1. stupně Základní školy

Physical Fitness of Pupils of Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tělesnou zdatností žáků mladšího školního věku. Cílem práce bylo zjistit úroveň tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti žáků a vyhodnotit je vzhledem ke standardům. Testováni byli žáci dvou pátých ročníků základní školy a stejně staří chlapci dvou hokejových klubů. Ke zjištění tělesné zdatnosti byly využity vybrané motorické testy z testové baterie UNIFITTEST (6-60). Získané …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on physical fitness of early adolescent children. The aim of this diploma thesis is to assess the level of phisical fitness and motor performance of children at the first stage of elementary school and to compare it with the standards. Pupils of two fifth grades and same old boys of two hockey clubs were studied. Some of the motoric tests of the UNIFITTEST system (6-60) were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOGACZOVÁ, Tereza. Tělesná zdatnost žáků 1. stupně Základní školy. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta