Bc. Hana Cejpková

Bakalářská práce

Primární prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole

Primary Prevention of Socio-Pathological Phenomena in Kindergarten
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na primární prevenci sociálně patologických jevů v mateřské škole. V rámci bakalářské práce byl připraven a v mateřské škole realizován preventivní blok na vybraný sociálně patologický jev, konkrétně tedy na šikanu. Cílem bakalářské práce bylo vyzkoumat vliv tohoto bloku na děti předškolního věku. Práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola je věnována …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the primary prevention of socio-pathological phenomena in the kindergarten. The thesis also includes a preventive program concerning a particular socio-pathological phenomenon, namely bullying. The program was implemented in the kindergarten and its impact on children of the pre-school age was examined. The thesis is divided into three parts. The first chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta