Bc. Michal Hliničan

Bakalářská práce

Vyhodnotenie gastrointestinálnej a genitourinárnej toxicity u pacientiek liečených kuratívne pre nádor krčka maternice kombináciou vonkajšiej radioterapie a brachyterapie

Evaluation of gastrointestinal and genitourinary toxicity in patients treated with curative intent for cervical cancer with combination of external beam radiotherapy and brachytherapy
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Evaluation of gastrointestinal and genitourinary toxicity in patients treated with curative intent for cervical cancer with combination of external beam radiotherapy and brachytherapy" deals with the relationship between the dose calculated for critical organs and associated acute and late toxicity. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part consists …více
Abstract:
Táto bakalárska práca s názvom „Vyhodnotenie gastrointestinálnej a genitourinárnej toxicity u pacientiek liečených kuratívne pre nádor krčka maternice kombináciou vonkajšej rádioterapie a brachyterapie“ sa zaoberá vzťahom medzi dávkou vypočítanou pre kritické orgány a pridruženou akútnou i chronickou toxicitou. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Teoretická časť pozostáva z deviatich kapitol …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Denis Princ

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent