Bc. František Sturm

Bakalářská práce

Transparentnost uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost k DPH

TRANSPARENCY OF CHARGEABLE EVENT AND CHARGEABILITY OF VALUE ADDED TAX
Anotace:
Tato bakalářská práce nazvaná {\clqq}Transparentnost uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost k DPH`` se zabývá problematikou stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění a současně stanovením data uskutečnění plnění u všech subjektů podléhajících této dani. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se nachází vymezení některých problematických pojmů zákona o dani z přidané hodnoty …více
Abstract:
This bachelor work which is called {\clqq}Transparency of chargeable event and chargeability of VAT`` is concerned with the questions of setting the date of chargeable event and setting the date of non-chargeable event at the same time for all the kinds of taxable persons. This work is devided into a few parts. In the first part there you can find definitions of some of the problematic concepts from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sturm, František. Transparentnost uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost k DPH. Pardubice, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika