Bc. Martin SMĚŠNÝ

Diplomová práce

Diagnostika izolačních systémů točivých elektrických strojů

Diagnosis of insulation systems for rotating electrical machines
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na diagnostiku izolačních systémů a poruchy velkých točivých strojů. V první kapitole je stručně popsána základní konstrukce turbogenerátorů a hydrogenerátorů. Další kapitola je zaměřena na izolační systémy VPI a resin-rich, kde jsou podrobněji popsány používané materiály, postup výroby, použití a porovnání vlastností těchto výrobních technologií. Ve třetí kapitole …více
Abstract:
The presented master thesis is focused on diagnostics of insulation systems and failures of large rotating electrical machines. In first chapter is shortly described basic construction of turbo-generators and hydro-generators. Next chapter is focused on insulation systems VPI and resin-rich, there are compared used materials, manufacturing process, their usage and properties of these technologies in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMĚŠNÝ, Martin. Diagnostika izolačních systémů točivých elektrických strojů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika