Theses 

Luční potok - úpravy toku v průběhu 20. století do současnosti – Jaromír Merhout

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jaromír Merhout

Bakalářská práce

Luční potok - úpravy toku v průběhu 20. století do současnosti

The Luční potok stream - its structural changes in process of 20th century to the present

Anotace: Luční potok prošel poměrně složitým vývojem. Nálezem černého uhlí v druhé polovině 19. století došlo ke zrušení rybniční soustavy na Lučním potoce. Poté následovala regulace velké části toku, která probíhala od počátku 20. století až do 90. let 20. století. V předložené práci jsem se zabýval studiem technických úprav Lučního potoka prostřednictvím analýz historických map a písemných materiálů. Zaměřil jsem se na regulované úseky toku nevyhovující z ekologického hlediska, pro které jsem navrhl revitalizační opatření. Dále jsem se věnoval zjišťování kvality vody v průběhu několika let a také analýze povodňových situací v průběhu 20. století. Jak povodně, tak kvalita vody jsou informace podstatné pro návrh revitalizačních opatření. V neposlední řadě jsem se věnoval zjišťování využití kontaktního území vodoteče a jeho změn v časových intervalech

Abstract: The brook called Luční potok experienced the complicated development. In the second half of 19th century, the pond system of Luční potok was destroyed after the black coal finding. After that, from the beginning of 20th century until the 1990's, a large part of the brook was regulated. In my thesis I dealt with the studies of technical adjustment of Luční potok in the form of historic maps and written materials analysis. I focused on the regulated parts of the brook that are not convenient from ecological point of view and I designed some revitalising actions. Furthermore, I dealt with water quality probing in the course of several years and with analysis of floods within 20th century. Both floods and water quality are essential for revitalising actions designing. Finally, I dealt with information about usage of influent stream contact area and its changes in time intervals

Klíčová slova: Luční potok, regulace, revitalizace, vodoteč

Keywords: the brook Luční potok, regulation, restoration (revitalisation), influent stream

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Jarmila Měkotová
  • Oponent: Otakar Štěrba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 09:40, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz