Jiří PIVOŇKA

Bakalářská práce

Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie

Social Aspects of Machiavelli's Philosophy
Anotace:
Stěžejním tématem bakalářské práce je analýza díla Vladař (popřípadě i dalších Machiavelliho děl) s ohledem na sociální a historický kontext doby. Jedná se především o nalezení politických, sociálních a kulturních faktů, které se odrazily v Machiavelliho filosofii. Závěr práce je věnován reflexi dezinterpretací Machiavelliho díla.
Abstract:
In this bachelor essay I attend to politic, social, culture and also personal aspects which influenced Machiavelli´s philosophy and which can be also found in his best known publication: The Prince. In the conclusion there is being solved the problem of the interpretation of Machiavelli´s philosophy, that means the connection between Niccolo Machiavelli himself and the concept called "machiavelism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 34037

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIVOŇKA, Jiří. Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická