Jiří PIVOŇKA

Bachelor's thesis

Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie

Social Aspects of Machiavelli's Philosophy
Abstract:
Stěžejním tématem bakalářské práce je analýza díla Vladař (popřípadě i dalších Machiavelliho děl) s ohledem na sociální a historický kontext doby. Jedná se především o nalezení politických, sociálních a kulturních faktů, které se odrazily v Machiavelliho filosofii. Závěr práce je věnován reflexi dezinterpretací Machiavelliho díla.
Abstract:
In this bachelor essay I attend to politic, social, culture and also personal aspects which influenced Machiavelli´s philosophy and which can be also found in his best known publication: The Prince. In the conclusion there is being solved the problem of the interpretation of Machiavelli´s philosophy, that means the connection between Niccolo Machiavelli himself and the concept called "machiavelism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Identifier: 34037

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIVOŇKA, Jiří. Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická