Lucie HEJDUKOVÁ

Bakalářská práce

Karcinom prsu - Míra informovanosti žen po ablaci prsu

Karcinom breast - The rate of awareness of women after the ablation of the breast
Anotace:
Hlavní téma práce je Karcinom prsu - míra informovanosti žen po ablaci prsu. Práce byla rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretické část práce shrnuje poznatky o daném onemocnění. V prvních kapitolách jsem se zaměřila na anatomii prsu, charakteristiku samotného onemocnění a historii. Dále na rizikové faktory, klinické příznaky, diagnostiku, terapii a v neposlední řadě pooperační péči …více
Abstract:
Focal point work is breast carcinoma - measure know - how women after ablation breast. Work was divided on theoretic and experiential part. Theoretic volume of work summarises piece of knowledge about given to disorder. In the early chapters am intent on anatomy breast, characteristics himself disorder and story. Further on risk factors, clinical appearances, diagnostics, therapy and last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Rohanová Eva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/